Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ALKOHOLNE PIJAČE

 

Ukrepe in načine omejevanja porabe alkohola ter ukrepe za preprečevanje škodljivih posledic rabe alkohola, predvsem glede prodaje mladoletnim osebam ureja Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA).

 

Prepovedana je prodaja in ponudba alkoholnih pijač in pijač, ki so jim dodane alkoholne pijače: 

  • osebam, mlajšim od 18 let,
  • osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola in
  • osebam, za katere se upravičeno domneva, da jih bodo posredovale osebam, mlajšim od 18 let.

Prodajalec ima pooblastilo v zakonu, da od vsake osebe, za katero domneva, da je mlajša od 18 let, zahteva, da predhodno izkaže svojo starost z javno listino. Če oseba to odkloni, se ji ne sme prodati oziroma ponuditi alkoholne pijače.

 

Prepovedana je prodaja alkoholnih pijač med 21. uro in 7. uro naslednjega dne, razen v gostinskih obratih, kjer je dovoljena prodaja alkoholnih pijač do konca njihovega obratovalnega časa, določenega v skladu z zakonom. V primeru, da trgovec omogoči potrošniku nakup (plačilo) alkoholne pijače po 21.00 uri, stori prekršek.

 

V okviru spletne prodaje je prepovedana dostava oziroma prevzem alkoholne pijače med 21. in 7. uro naslednjega dne. Obenem pa je potrebo tudi zagotoviti spoštovanje prepovedi prodaje osebam, mlajšim od 18 let in osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola.

 

Področje oglaševanje alkoholnih pijač je urejeno v Zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS).

 

Prepovedano je vsako oglaševanje alkoholnih pijač, ki vsebujejo več kot 15 volumenskih odstotkov alkohola, kar velja tudi za vsako oglaševanje blagovne znamke, ki nastopa v imenu katerega koli alkoholnega izdelka z več kot 15 volumenskih odstotkov alkohola in je neposredno ali posredno povezana s to alkoholno pijačo. Prepoved oglaševanje alkoholnih pijač z več kot 15 volumenskih odstotkov alkohola velja za vse nosilce objavljanja informacij.

 

Alkoholne pijače, ki vsebujejo 15 in manj volumenskih odstotkov alkohola, se smejo oglaševati na nosilcih, kot so bilteni, katalogi, letaki in prospekti, ki so namenjeni oglaševanju in poslovnemu komuniciranju in drugih nosilcih objavljanja informacij, razen ob cestah na plakatih, tablah, panojih in svetlobnih napisih. Pri tem morajo oglaševalska sporočila v celoti izpolnjevati pogoje iz 15.b člena ZZUZIS.

 

 

Slovenski predpisi (Pravno-informacijski sistem RS): 

 

Evropski predpisi: 

  • -

 

Pogosta vprašanja: 

  • alkoholne pijače