Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

 

Zahteve za skladnost električne opreme

 

Električna oprema, ki je napajana z izmenično napetostjo od 50 V do 1000 V oziroma z enosmerno napetostjo od 75 V do 1500V, mora izpolnjevati bistvene zahteve iz Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej in biti označena v skladu z 10. členom tega pravilnika - CE označevanje in druge oznake iz 1. točke Priloge 1 tega pravilnika.

 

Če električna oprema vsebuje tudi elektronske sklope ali podsklope, ali gre za elektronsko opremo z elektronskimi sklopi ali podsklopi, ki bi lahko povzročali motnje ali bi njihovo delovanje lahko bilo odvisno od tujih magnetnih polj, mora tak proizvod poleg zgoraj navedenega izpolnjevati še bistvene zahteve iz Pravilnika o elektromagnetni združljivosti (EMC) in biti označen v skladu z 9. in 10. členom tega pravilnika - oznaka CE in druge oznake ter podatki.

 

Navedena pravilnika povzemata direktivi EU in sicer: Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej povzema LVD direktivo 2006/95/ES, Pravilnik o elektromagnetni združljivosti pa EMC direktivo 2004/108/ES.

 

Če elektronska oprema omogoča komuniciranje z oddajanjem oziroma sprejemanjem radijskih valov, mora ustrezati zahtevam Pravilnika o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi. Pravilnik povzema direktivo Direktivo 1999/5/ES.

 

Druge zahteve za električno in elektronsko opremo

 

V skladu s 5. členom in Prilogo V Uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo mora biti nanjo nameščena še oznaka za ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme (prečrtani smetnjak).

 

Prav tako je Komisija EU doslej izdala veliko število delegiranih uredb za več skupin proizvodov, povezanih z energijo, ki jih najpogosteje uporabljamo v gospodinjstvu. Vsebina uredb se nanaša predvsem na energijsko učinkovitost, s čimer morajo biti tovrstni proizvodi ustrezno označeni.

 

 

Slovenski predpisi (Pravno-informacijski sistem RS):

 

Evropski predpisi (EUR-Lex):

 

Pogosta vprašanja:

  • električni proizvodi
  • elektromagnetna združljivost
  • radijska oprema
  • energijsko označevanje proizvodov