Skoči na vsebino

GOSTINSTVO

Gostinsko dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, ter društva, ki imajo gostinsko dejavnost določeno v svojem temeljnem aktu in če izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Poleg ustrezne registracije mora subjekt izpolnjevati tudi minimalne pogoje, ki so določeni v Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti. Za objekt, v katerem se bo opravljala gostinska dejavnost, mora biti pridobljeno uporabno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.

 

Gostinec mora določiti in prijaviti obratovalni čas gostinskega obrata v skladu s Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.

 

Gostje, ki so ob koncu obratovalnega časa še v gostinskem obratu, morajo obrat zapustiti najkasneje v 30 minutah, če gostinski obrat streže le z enostavnimi jedmi, pijačami in napitki (kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari), oziroma najkasneje v 60 minutah, če gostinski obrat streže tudi z zahtevnejšimi jedmi (restavracije, gostilne).

 

Gostinski obrati, ki nudijo gostom tudi nastanitev in so določeni v Pravilniku o kategorizaciji nastanitvenih obratov, se morajo kategorizirati in biti ustrezno označeni z zvezdicami, razen kmetij z nastanitvijo, katerih kategorija se označuje z jabolki.

 

Slovenski predpisi (Pravno-informacijski sistem RS):

Pogosta vprašanja: 

  • gostinstvo
  • gostinski obrat
  • obratovalni čas
  • priprava hrane