Skoči na vsebino

KRITERIJI ZA NADZOR

Kriteriji za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov v letu 2015

 

V skladu s sklepom Sklep Vlade RS, št. 06100-4/2015/15 z 2. 4. 2015 Tržni inšpektorat RS objavlja kriterije za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov, upoštevaje oceno tveganja na posameznem področju: