Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NEPREMIČNINSKO POSREDOVANJE

 

Nepremičninska družba, ki želi opravljati dejavnost nepremičninskega posredovanja, mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr) in sicer mora izpolnjevati dva pogoja: 

  • da zanjo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugi pravni podlagi posreduje v prometu z nepremičninami eden ali več nepremičninskih posrednikov ter
  • da ima zavarovano odgovornost v skladu z določbami tega zakona.

ZNPosr predpisuje vrsto drugih obveznosti nepremičninskih družb, ki naj uporabnikom teh storitev zagotovijo. Tako je natančno določena vsebina posredniške pogodbe, nepremičninske družbe so zavezane pripraviti splošne pogoje posredovanja in jih izročiti naročitelju, določeno je, na kakšen način se morajo oglaševati nepremičnine, ki so predmet posredovanja, prav tako je določeno najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje, ki sme znašati v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino največ 4 % od pogodbene cene, ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 evrov. V primeru drugih pravnih poslov višino plačila za posredovanje stranki uredita s pogodbo.

 

Z vidika varnosti posredovanja je pomembno tudi, da mora nepremičninska družba preveriti pravno in dejansko stanje nepremičnine, za katero posreduje. Če pride do sklenitve pravnega posla in nepremičninska družba zagotovi zapis pogodbe o pravnem poslu, mora le-to sestaviti univerzitetni diplomirani pravnik.

 

 

Slovenski predpisi (Pravno-informacijski sistem RS):

 

Pogosta vprašanja

  • nepremičnine
  • nepremičninski posrednik