Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBRT

 

Ureditev področja

 

Obrtna dejavnost je tista dejavnost, za katero veljajo naslednje značilnosti: 

  • da gre za proizvodno ali storitveno dejavnost na podlagi individualnih naročil, da se opravlja proizvodnja le v majhnih serijah ter da serijska proizvodnja ne obsega pretežnega dela dejavnosti,
  • da se uporabljajo stroji, orodja in tehnične naprave, ki so primerne za opravljanje dejavnosti po predhodni alineji in da nimajo značilnosti tekočih trakov ali avtomatiziranega delovnega procesa,
  • da je osebni angažma v proizvodnji, izvajanju storitev ali pri vodenju podjetja prevladujoč,
  • da se opravlja trajno.

Če takšno dejavnost opravlja gospodarski subjekt, ki se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, razvršča med velike in srednje družbe, če jo opravlja gospodarski subjekt, ki ima organizirane posamezne poslovne funkcije kot zaokrožene faze poslovnega procesa (npr. finančna, nabavna, prodajna in proizvodna funkcija) ali če se opravlja v majhnem obsegu, kot dopolnitev ostalim dejavnostim gospodarskega subjekta, potem ne gre za obrtno dejavnost.

 

Pravica do opravljanja obrtne dejavnosti, za katero je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost, se pridobi na podlagi obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register. Obrtno dovoljenje je dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti.

 

Obrtno dovoljenje lahko pridobi samostojni podjetnik posameznik, gospodarska družba ali obrtna zadruga, če izpolnjuje pogoje, ki jih določa ta zakon. Oseba, ki izpolnjuje izobrazbene pogoje iz tega zakona, je nosilec obrtne dejavnosti. Če nosilec obrtne dejavnosti začasno ali trajno zapusti fizično ali pravno osebo, ga je ta dolžna nadomestiti v roku šest mesecev. V času odsotnosti nosilca obrtne dejavnosti mora fizična ali pravna oseba prenehati z opravljanjem obrtne dejavnosti.

 

Obrtno dovoljenje na podlagi izpolnjevanja pogojev izdaja Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja se vloži pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ali na enotni vstopni točki VEM.

 

Obrtne dejavnosti, za katere je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost, so določene z Uredbo o obrtnih dejavnostih.

 

Izumitelj ima na podlagi podeljenih patentov pravico do opravljanja obrtne dejavnosti, za opravljanje katere se zahteva ustrezna poklicna usposobljenost, tudi brez pridobitve mojstrskega naziva, če se patenti nanašajo na vrsto dejavnosti, ki jo namerava opravljati. Enako pravico ima tudi nosilec vzorca ali modela.

 

 

Opravljanje dejavnosti s strani ponudnikov, ki imajo sedež v državah članicah EU

 

Ponudnik s sedežem v državi članici EU in Evropskem gospodarskem prostoru ali Švicarski konfederaciji, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje obrtne dejavnosti, lahko v Sloveniji občasno opravlja obrtno dejavnost, če je pred prvim občasnim opravljanjem obrtne dejavnosti vložil prijavo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

 

Če želi ponudnik v Sloveniji občasno opravljati obrtno dejavnost, ki lahko pomeni resno tveganje za javno zdravje ali varnost, mora pred prvim opravljanjem te dejavnosti dobiti dovoljenje za občasno opravljanje obrtne dejavnosti.

 

 

Slovenski predpisi (Pravno-informacijski sistem RS):

 

Pogosta vprašanja:

  • obrt