Skoči na vsebino

REKREACIJSKA PLOVILA

 

Zahteve za skladnost

 

Rekreacijska plovila, sestavni deli in pogonski motorji za ta plovila morajo izpolnjevati bistvene zahteve iz Priloge I Pravilnika o rekreacijskih plovilih.

 

Določbe tega pravilnika se nanašajo na rekreacijska plovila dolžine od 2,5 m do 24 m, delno zgrajene čolne, osebna plovila ter na samostojne in vgrajene sestavne dele iz Priloge II pravilnika ter na pogonske motorje za plovila v zvezi z emisijami izpušnih plinov in emisijami hrupa.

 

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v EU mora uporabiti postopke po 9. členu pravilnika v odvisnosti od dolžine plovila in kategorije namembnosti plovila. Za emisijo izpušnih plinov mora proizvajalec izvesti ES pregled tipa (modul B), dopolnjen s skladnostjo s tipom (modul B+C ali B+D ali B+E ali H ali G).

 

Vsako plovilo mora biti označeno z identifikacijsko številko (CIN koda) ter s tablico graditelja. Prav tako mora vsako plovilo in pogonske motorje vedno spremljati Izjava o skladnosti v slovenskem jeziku, ki je priložena k navodilom za uporabo.

 

Pravilnik o rekreacijskih plovilih povzema EU direktivo RCD 94/25/ES z dopolnitvijo 2003/44/ES.

 

Po 18. 1. 2016 se bo za plovila uporabljala nova EU direktiva 2013/53/ES. Slovenija mora to direktivo še prenesti v svoj pravni red vsaj do navedenega datuma.

 

 

Slovenski predpisi (Pravno-informacijski sistem RS):

 

Evropski predpisi (EUR-Lex):