Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STROJI


Zahteve za skladnost strojev


Stroji so proizvodi, ki so opisani od točke a) do e) Pravilnika o varnosti strojev, ki je podzakonski predpis Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1). Pri tem najširša definicija pojma stroj pomeni:

 • sklop, opremljen ali namenjen za opremljanje s pogonskim sistemom, ki ne izkorišča neposredno človeške ali živalske sile, sestavljen iz povezanih delov ali komponent, med katerimi je vsaj eden gibljiv, in ki so povezani za določeno uporabo.

Pravilnik se uporablja za naslednje proizvode:

 • stroje,
 • zamenljivo opremo,
 • varnostne komponente,
 • dvižne pripomočke,
 • verige, vrvi in oprtnice,
 • odstranljive naprave za mehanski prenos,
 • delno dokončane stroje.

V pravilniku so določene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati stroji, ki so dani na trg, da bi se zagotovil njihov prost pretok ter njihova skladnost z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami v skladu z direktivo 2006/42/ES Evropskega parlamenta in sveta o strojih.


Stroj, ki je dan na slovenski trg, mora biti vidno, čitljivo in neizbrisljivo označen z vsaj naslednjimi podatki:

 • ime podjetja in popolni naslov proizvajalca in kadar je to dopustno, njegovega pooblaščenega zastopnika,
 • oznaka stroja,
 • oznaka CE, kot to določa priloga 3 pravilnika,
 • oznaka serije ali tipa,
 • serijska številka, če obstaja, ter
 • leto izdelave, to je leto končanja proizvodnega procesa.

Stroju, ki je dan na slovenski trg, morajo biti priložene tudi naslednje listine:

 • ES izjava o skladnosti v skladu s prilogo 2 pravilnika ter
 • navodila za uporabo v slovenskem jeziku v skladu s prilogo 1 pravilnika.


Slovenski predpisi (Pravno-informacijski sistem RS):


Evropski predpisi (EUR-Lex):


Pogosta vprašanja:

 • stroji
 • uvoz iz tretjih držav
 • listine
 • navodila za uporabo
 • rezervni deli