Skoči na vsebino

EVROPSKA POTROŠNIŠKA ZAKONODAJA

 

Evropska potrošniška zakonodaja predstavlja skupek direktiv, ki urejajo področje varstva potrošnikov. V slovenskem pravnem redu so določila več direktiv združena v posameznem zakonu, pri čemer kar enajst od petnajstih direktiv, ki tvorijo evropsko potrošniško zakonodajo, sodi pod nadzor Tržnega inšpektorata.

 • Zakon o varstvu potrošnikov povzema naslednje evropske direktive:
  • Direktivo 84/450 – o zavajajočem oglaševanju in Direktivo 97/55 – o zavajajočem oglaševanju, ki vključuje primerjalno oglaševanje
  • Direktivo 93/13 – o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah in Direktivo 98/27 – o opustitvenih tožbah zaradi varstva interesov potrošnikov
  • Direktivo 1999/44 – o garancijah
  • Direktivo 85/374 in Direktivo 1999/34 – o odgovornosti za izdelek z napako
  • Direktivo 85/577 – o pogodbah sklenjenih zunaj poslovnih prostorov
  • Direktivo 97/7 – o prodaji na daljavo
  • Direktivo 2002/65 – o finančnih storitvah na daljavo
  • Direktivo 2000/31 – o storitvah informacijske družbe in elektronskem poslovanju
  • Direktivo 94/47 – o časovnem zakupu nepremičnin
  • Direktivo 98/6 – o označevanju cen
 • Zakon o potrošniških kreditih pa povzema naslednje direktive:
  • Direktivo 87/102, Direktivo 90/88 in Direktivo 98/7 – o potrošniških kreditih