Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZBUDIMO SE!

 

 

Gospodarska kriza se, tako kot v ostalih državah članicah EU, tudi v Sloveniji odraža s počasnejšo gospodarsko rastjo, slabim poslovanjem podjetij, povečano brezposelnostjo, plačilno nedisciplino, delom in zaposlovanjem na črno in sivo ekonomijo. K ogrožanju javno finančnih virov in slabšanju konkurenčnosti podjetij, ki poslujejo v skladu s predpisi, v veliki meri prispevajo davčne utaje, kar je posebno pereče pri tistih dejavnostih, ki poslujejo z gotovino.

 

Utaja davka ima negativne posledice za celotno družbo, saj niso zagotovljeni finančni transferji v državno blagajno, iz katere se med drugim financirajo socialne in druge storitve v javnem interesu. Medtem, ko se številnim prebivalcem življenjski standard zaradi krize poslabšuje in se jim povečujejo davčne obremenitve, se mnogi izogibajo svojim davčnim obveznostim. Izogibanje plačilu davkov in davčne utaje pa so resna ovira pri doseganju državnih razvojnih ciljev ter ohranjanju in vzdrževanju temeljev socialne države.

 

Ukrepi proti davčnim utajam so postali v času finančne in gospodarske krize še pomembnejši. Z njimi se bodo ponovno vzpostavili enakopravnejši pogoji poslovanja, ureditev trga, preprečevanje nelojalne konkurence, varstvo potrošnikov in hitrejši gospodarski razvoj. Eden od ukrepov je tudi zavedanje potrošnikov, da bodo samo z dosledno zahtevo po izdaji računa, tudi sami pripomogli k odpravi tega negativnega pojava v naši družbi, ki je na žalost v porastu.

 

V želji, da bi tudi Tržni inšpektorat RS pripomogel k izboljšanju težke gospodarske situacije v državi ter pripomogel k zmanjšanju sive ekonomije, smo z namenom ozaveščanja potrošnikov 7. 1. 2011 začeli s kampanjo, ki smo jo naslovili s sloganom "Zbudimo se!".

 

S to akcijo želimo v prvi vrsti seznaniti potrošnike, kakšne so njihove pravice pri nakupu blaga ali opravljeni storitvi, to je pravica do računa, ki ga je prodajalec ali izvajalec storitve v skladu s 35. členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) dolžan izdati.

 

S sloganom "Zbudimo se!" želimo tudi spremeniti miselnost potrošnikov, da bodo plačali manj, če se izdaji računa zavestno odpovedo. S tem dejanjem potrošnik v danem trenutku morebiti res privarčuje, vendar dolgoročno s tem podpira sivo ekonomijo ter utajo davkov prodajalcev ali izvajalcev storitev, ki zaslužek "pospravijo" v svoj žep. Hkrati pa si potrošniki otežijo uveljavljanje pravic v primeru stvarne napake ali nepravilno opravljene storitve.

 

Preko kampanje "Zbudimo se!" potrošnike pozivamo, da lahko vsak primer neizdaje računa prijavijo na Tržni inšpektorat RS. Ker je neizdaja računa opredeljena tudi kot hujši davčni prekršek, potrošnike tudi seznanjamo, da lahko podajo prijavo tudi na pristojni finančni urad.

 

Kampanja "Zbudimo se!" že kaže prve rezultate, saj so se potrošniki "zbudili" in so bolj pozorni na izdajo računa pri nakupu blaga ali opravljeni storitvi. Na nepravilnosti so začeli opozarjati v obliki prijav zoper podjetja, ki računa niso izdala. Inšpektorji vse prijave obravnavajo in zoper kršitelje prekrškovno ukrepajo z izrečenimi globami v višini 1.200 EUR, kot to določa 14. točka 78. člena ZVPot.

 

Akcija "Zbudimo se!" ni časovno omejena, želimo pa si, da bi bila pozitivno sprejeta v širši javnosti. Zato vabimo vse zainteresirane medije, podjetja in potrošnike, da se nam pridružijo ter v kampanji sodelujejo za našo boljšo prihodnost.