Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Spletna prevara – prodaja kreme BeezMax


Tržni inšpektorat RS je bil ponovno obveščen o sumljivi spletni strani, preko katere se vrši prodaja kreme BeezMax (http://www.beezmax.com/si-official-s3-tt/index.php). Da gre za sumljive spletne strani oziroma najverjetneje...

Povzetek poslovnega poročila Tržnega inšpektorata RS za leto 2017


Poslanstvo Tržnega inšpektorata RS je izvajanje učinkovitega inšpekcijskega nadzora in zagotavljanje preventivnega delovanja z namenom zagotoviti urejenost trga in zadovoljstva uporabnikov, zaposlenih in širše družbene...

Hallo Kupon


Ker se v zvezi s prejetimi SMS sporočili glede ponudbe letne vinjete za leto 2018 s 50% popustom preko spletne strani http://www.hallokupon.si na Tržni inšpektorat RS še vedno obrača veliko potrošnikov, objavljamo določene dodatne...

Pozor pri nakupu vinjet – Hallo Kupon


Tržni inšpektorat RS prejema številne prijave in vprašanja potrošnikov v zvezi s ponudbo letne vinjete za leto 2018 s 50% popustom preko spletne strani http://www.hallokupon.si. Glede na to, da naj bi potrošnik naročilo opravil...

Previdno pri uporabi pirotehničnih izdelkov!


V decembru je prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov še posebej aktualna, zaradi česar se poveča možnost nastanka različnih poškodb in materialne škode. Tržni inšpektorat RS je eden od nadzornih organov po določbah Zakona o...

Karácsonyji és újévi üzenet


AUGIRIO 2018!