Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Poročilo o nadzoru označevanja cen gostinskih storitev in izdajanja računov pri opravljanju gostinske dejavnosti na smučiščih


Tržni inšpektorji vsako smučarsko sezono kontrolirajo opravljanje gostinske dejavnosti na slovenskih smučiščih, drsališčih ter v obratih v neposredni bližini le-teh. V letošnji zimski sezoni so inšpektorji pri nadzoru posebno...

Ali je v času pred in po svetovnem nogometnem prvenstvu dovoljena prodaja navijaških rekvizitov, na katerih se pojavljajo državni znaki (grb, zastava, barve)?


Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (ZGZH) v 8. členu določa, da se grba, zastave ali njunih sestavnih delov oziroma slovenske narodne zastave ter besedila in notnega zapisa...

Zaračunavanje stroškov prevoza s strani izvajalcev dimnikarske službe


Tržni inšpektorat RS prejema številne prijave in vprašanja, tako s strani samih izvajalcev dimnikarskih služb, kot s strani uporabnikov dimnikarskih storitev, v zvezi z zaračunavanjem stroškov prevoza. Novi Sklep o ceniku...

Okna in vrata od dne 1. 2. 2010 s CE oznakami


Z dnem 1. 2. 2010 je postal obvezen harmoniziran standard za okna in vrata: SIST EN 14351-1:2006 (Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1. del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimnotesnosti,...