Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Nadzor obratovalnega časa gostinskih obratov v nočnem času dne 17. 9. 2010


Tržni inšpektorat RS se je na podlagi ugotovitev poostrenega nadzora z dne 10. 9. 2010 (kršitve obratovalnega časa predstavljajo problem, ki se kaže tudi v prijavah občanov in predlogih policije za uvedbo postopka o prekršku)...

Zaposlovanje na črno ali delo na črno - ali je kakšna razlika med tema izrazoma?


Na Tržnem inšpektoratu RS smo v zadnjem času prejeli več prijav, ki se nanašajo na zaposlovanje na črno. Prav tako smo prejeli tudi nekaj prijav posameznikov, s katerim je delodajalec sklenil delovno razmerja na črno, t.j....

Plačljive SMS vsebine oz. storitve informativne in zabavne narave za mobilne telefone


V medijih (predvsem tiskanih ter televizijskih oglasih) in v zadnjem času vedno več tudi na spletu se pojavlja precej podjetij, tako domačih, kot tudi tujih, ki ponujajo različne plačljive vsebine za mobilni aparat (melodije,...

Nadzor obratovalnega časa gostinskih obratov v nočnem času dne 10. in 11. 9. 2010


Tržni inšpektorat RS je dne 10. in 11. 9. 2010 po celi Sloveniji opravil poostren nadzor nad obratovanjem gostinskih lokalov v nočnem času, saj se problematika nespoštovanja soglasij za obratovanje, ki jih gostincem potrjujejo...