Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Prijavite delo na črno - prijava je lahko tudi anonimna


Po 13. členu Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC) so pristojni za neposredni nadzor dela na črno Tržni inšpektorat RS, Inšpektorat RS za delo, Prometni inšpektorat RS in Davčna uprava RS. Tržni...

Prodaja tekstilnega blaga in obutve po znižanih cenah in zimske sezonske razprodaje


Tržni inšpektorji vsako leto nadzirajo pospeševalno prodajne aktivnosti pri prodaji tekstilnih izdelkov in obutve oziroma spoštovanje zakonskih določil, ki urejajo to področje. Tako so nadzirali spoštovanje pravil tudi od 3. 1....