Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Poročilo o nadzoru dela na črno


V času od septembra do decembra 2010 je bil v popoldanskem času organiziran poostren nadzor, katerega glavni namen je bilo odkrivanje dela na črno, ki ga opravljajo posamezniki. Nadzor je potekal sočasno z kampanjo »Skupaj...