Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Nedovoljena prodaja alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov v prodajalnah - poziv trgovcem


Stalna naloga Tržnega inšpektorata RS je nadzor nedovoljene prodaje alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov v prodajalnah. Namen kontrolnih pregledov je predvsem zaščita mladih pred škodljivim vplivom alkohola in tobaka ter...

DRŽAVLJANI, NE DELAJTE NA ČRNO!!


Tržni inšpektorat RS je po 13. členu Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC), poleg Inšpektorata RS za delo, Prometnega inšpektorata RS in Davčne inšpekcije RS, pristojen za neposredni nadzor dela na črno. Za...