Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Tuji ponudniki plačljivih SMS vsebin oziroma storitev informativne in zabavne narave za mobilne telefone


Tržni inšpektorat RS je v letu 2010 in 2011 prejel več prijav in vprašanj uporabnikov mobilne telefonije v zvezi s plačljivimi SMS sporočili podjetja Dimoco. Sporočila so bila zaračunana s strani slovenskih mobilnih operaterjev,...

Si.mobil d.d. – zaračunavanje nadomestila za upravljanje z naročniško številko – obvestilo za javnost


Tržni inšpektorat RS je v zvezi z uvedbo nadomestila za upravljanje z naročniško številko s strani družbe Si.mobil d.d. v inšpekcijskem postopku ugotovil, da gre za nepošteno poslovno prakso, ki je v skladu z določili Zakona o...

Delo na črno - poročilo o nadzoru v avgustu 2011


Prioritetna in stalna naloga Tržnega inšpektorata RS je nadzor nad opravljanjem dela na črno glede na določila Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC), saj se glede na gospodarsko situacijo v državi od...