Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Prodaja pirotehničnih izdelkov - obvestilo za javnost


Od 19. do 31. decembra je v skladu z določbami Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI), dovoljena prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok. Vendar pa to ne pomeni, da je od tega...

Obvestilo o odprodaji stvarnega premoženja Tržnega inšpektorata RS


Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, (Uradni list RS, št. 86/10) in na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti...

Delo na črno - poročilo o nadzoru v novembru 2011


Prioritetna in stalna naloga Tržnega inšpektorata RS je nadzor nad opravljanjem dela na črno glede na določila Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC). Zaradi trenutne gospodarske situacije v državi se od...

Promocija sončnega zahoda d.o.o. in Unikatne sanjske destinacije d.o.o. - izjava za javnost


Na Tržnem inšpektoratu RS smo prejeli veliko prijav potrošnikov, ki so sklenili pogodbe o turističnih aranžmajih na Tenerifih s podjetji LHBC d.o.o., Promocija sončnega zahoda d.o.o. in Unikatne sanjske destinacije d.o.o.. Vsem...

Storitve podjetja Dimoco ali plačljiva SMS sporočila


Na Tržnem inšpektoratu RS smo v zadnjih dveh letih prejeli več prijav in vprašanj uporabnikov mobilne telefonije v zvezi s plačljivimi SMS sporočili podjetja Dimoco. Največ jih je bilo v letu 2010, nato pa je po ozaveščanju in...

Sklepanje pogodb zunaj poslovnih prostorov glede različnih sanjskih počitnic ali prodaje različnega blaga - obvestilo za javnost


Na Tržnem inšpektoratu RS prejemamo vse več različnih prijav potrošnikov, ki so naročili določeno blago bodisi preko interneta ali preko zastopnika zunaj poslovnih prostorov, ali sklenili pogodbe o različnih vrstah sanjskih...