Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Upravljanje večstanovanjskih stavb in obračunavanje ogrevanja v večstanovanjskih stavbah - obvestilo za javnost


Tržni inšpektorat RS prejema zoper upravnike večstanovanjskih stavb številne prijave, ki se nanašajo na obračunavanje stroškov obratovanja in vzdrževanja, na poročanje upravnika (npr. o izvajanju rednih vzdrževalnih del, o...

Nova uredba o označevanju surovinske sestave tekstilnih izdelkov


8. maja 2012 se bo začela uporabljati nova  Uredba št. 1007/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim etiketiranjem in označevanjem surovinske sestave tekstilnih izdelkov (http://eur-lex.eur...

SUPER-cena d.o.o., Golobinjek 1, 8261 Mirna Peč - obvestilo za javnost


S strani več pravnih oseb in samostojnih podjetnikov smo prejeli prijavo zoper družbo SUPER-cena d.o.o., Golobinjek 1, 8261 Mirna Peč. Družba SUPER-cena d.o.o. običajno po telefonu ponuja svoje storitve, objavo podatkov podjetja...

Nadaljevanje akcije "Zbudimo se!"


Gospodarska kriza v Sloveniji se odraža s počasnejšo gospodarsko rastjo, slabim poslovanjem podjetij, povečano brezposelnostjo, plačilno nedisciplino, delom in zaposlovanjem na črno in sivo ekonomijo. K ogrožanju javno finančnih...

Plačljiva SMS sporočila in storitve podjetja DIMOCO - obvestilo za javnost


Tržni inšpektorat RS je v zadnjih dveh letih prejel več prijav in vprašanj uporabnikov mobilne telefonije v zvezi s plačljivimi SMS sporočili podjetja Dimoco. Največ jih je bilo v letu 2010, po ozaveščanju in obveščanju...