Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Pošiljanje komercialnih elektronskih sporočil


Elektronsko pošto v Sloveniji ureja več zakonov. Tržni inšpektorat RS tako nadzoruje izvajanje Zakona o varstvu potrošnikov in Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Agencija RS za pošto in elektronske komunikacije nadzoruje...

2. Obvestilo Tržnega inšpektorata RS in poziv potrošnikom


Tržni inšpektorat RS je dne 15.02.2012 na svojih spletnih straneh objavil obvestilo, da je bila podjetju Kartagina s.r.o., Češka republika izdana odločba o prepovedi sklepanja kreditnih pogodb v poslovnih prostorih kreditnega...