Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Izvajanja domnevnih nagradnih iger v okviru SMS kluba na družbeni spletni strani Facebook


Izvajanja domnevnih nagradnih iger v okviru SMS kluba na družbeni spletni strani Facebook, z uporabami logotipov trgovskih blagovnih znamk, katerih uporabo njihovi lastniki niso odobrili. Na družbeni spletni strani Facebook se...

Vedeževanje v medijih


V zadnjem času Tržni inšpektorat RS opaža povečan trend ponujanja storitev vedeževanja, ki se oglašuje v raznih revijah, časopisih kot tudi na televiziji ter na svetovnem spletu. Povečano povpraševanje po teh storitvah je mogoče...

Nevarni proizvod - Lasersko kazalo


Iz Rapex obvestila 0947/12 izhaja, da je lasersko kazalo »Laser pointer 3 in 1, Laser & Led light & key chain« nevaren za uporabo, saj zaradi neskladnosti s standardom EN 60825-1 (2007) obstaja tveganje za poškodbo oči. Na...

Poročilo o nadzoru skladnosti Poročilo o administrativnem nadzoru varovalnih rokavic za zaščito pred mehanskimi tveganji


Tržni inšpektorat Republike Slovenije je skladno z letnim planom v maju in juniju 2012 vršil administrativno obliko inšpekcijskega nadzora izpolnjevanja zahtev skladnosti proizvodov osebne varovalne opreme za zaščito rok pred...

Poročilo o nadzoru skladnosti Poročilo o administrativnem nadzoru rešilnih jopičev in vzgonskih pomagal


Tržni inšpektorat Republike Slovenije je skladno z letnim planom v juniju in juliju 2012 vršil administrativno obliko inšpekcijskega nadzora izpolnjevanja zahtev skladnosti proizvodov osebne varovalne opreme za zaščito pred...

Nadzor rekreacijskih plovil


Pravilnik o rekreacijskih plovilih (Ur.l. RS 42/2005) (v nadaljevanju Pravilnik) določa osnovne zahteve za plovila in pogonske motorje teh plovil glede emisije dimnih plinov in hrupa. Pravilnik povzema EU osnovno direktivo...

Nadzor dela na črno - aktivnosti Tržnega inšpektorata RS pri preprečevanju dela na črno v prvi polovici leta 2012


Po 13. členu Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC) so pristojni za neposredni nadzor dela na črno Tržni inšpektorat RS, Inšpektorat RS za delo, Prometni inšpektorat RS in Davčna uprava RS. Tržni...