Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

V okviru bilateralne tehnične pomoči predstavnika Tržnega inšpektorata RS na obisku v Republiki Črni gori


V okviru bilateralne podpore Slovenije pri pristopnih pogajanjih Črne gore za članstvo v EU, ki jo koordinira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, je Uprava za inšpekcijske zadeve Republike Črne gore, organizirala...

TIRS sodeluje v skupini 7 držav članic ES, ki bo preverjala varnost otroških igrišč v sklopu skupne akcije JA2015, ki jo koordinira PROSAFE


PROSAFE (Product Safety Forum of Europe) je neprofitna strokovna organizacija, ki združuje organe za nadzor trga v evropskem gospodarskem prostoru (angleško EEA- European Economic Area). Njen glavni cilj je izboljšati varnost...

Družba Mediafin finance d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, brez dovoljenja za sklepanje pogodb o kreditu s potrošniki


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je družbi Mediafin finance d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, izdalo odločbo št. 323-2394/2012-23 z dne 8. 9.2015, s katero je bilo družbi Mediafin finance d.o.o. odvzeto...