Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE - STRAN 69 OD 69

Poročilo o nadzoru poletnih sezonskih razprodaj


Tržni inšpektorji so v štirinajstih dneh letošnjih poletnih razprodaj opravili kontrolo pri 235 trgovcih, ki so objavili poletne posezonske razprodaje. Inšpektorji so ugotavljali pravilnost objave razprodaje, označenost blaga s...

Poročilo o nadzoru prvega dne poletnih sezonskih razprodaj


Tržni inšpektorji vsako leto kontrolirajo zimske in poletne posezonske razprodaje oziroma spoštovanje zakonskih določil, ki urejajo to področje. V prvem dnevu poletnih posezonskih razprodaj, ki so se začele 14.07.2008, so...

Poslovno poročilo Tržnega inšpektorata RS za leto 2010


Tržni inšpektorji opravljajo nadzor spoštovanja zakonskih in podzakonskih predpisov preko inšpekcijskih pregledov. Če se na takšnem pregledu ugotovi kršitev s področja pristojnosti inšpektorata, tržni inšpektor ukrepa v skladu z...

Odpoklic otroških vozičkov znamke Maclaren v ZDA


Na Tržni inšpektorat RS smo tekom današnjega dne prejeli vprašanja novinarjev v zvezi z odpoklicem otroških vozičkov znamke Maclaren v ZDA. Preko sistema hitre izmenjave informacij o nevarnih proizvodih (RAPEX) do sedaj nismo...