Skoči na vsebino

VIDEO

Rapex nevarni proizvodi

Datoteke za prenos

Rapex (dolžina: min, velikost: 13.4 MB)

 

Tržni inšpektorat RS je eden od pristojnih organov za nadzor varnosti neživilskih proizvodov. Poleg tega je tudi nacionalna kontaktna točka za izvajanje sistema RAPEX - hitrega informacijskega sistem skupnosti o izvedenih ali nameravanih omejevalnih ukrepih pristojnih inšpektoratov ter o prostovoljnih dejanjih proizvajalcev in distributerjev, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, za katere je bilo ugotovljeno, da bi pri uporabi v skladu s svojim namenom lahko pomenili resno tveganje za potrošnike ali druge uporabnike, okolje in varnost v skladu s predpisi ter druge vidike zaščite javnega interesa.

 

Sistem RAPEX omogoča, da so vse države skupnosti obveščene o nevarnem proizvodu, ki se je našel na trgu skupnosti. Za vsak najden nevaren proizvod v skupnosti nacionalna RAPEX kontaktna točka prejme t.i. RAPEX obvestilo. V obvestilu so navedene informacije o nevarnem proizvodu, razlog nevarnosti in drugi podatki, ki so pomembni, da inšpekcija preveri ali je nevarni proizvod na trgu.

 

Pet najpogosteje priglašenih kategorij proizvodov v sistemu RAPEX in povezane nevarnosti so:

  1. igrače (ostri robovi, majhni delci, prisotnost nevarnih kemikalij, nevarnost poškodb, davljenja, zastrupitve),
  2. električni proizvodi: svetilke, polnilci, mali gospodinjski aparati (nevarnost električnega udara, požara, opekline),
  3. proizvodi s kemikalijami, ki ob predvideni uporabi predstavljajo nevarnost (kemikalije v oblačilih, osebno varovalni opremi in drugih proizvodih)
  4. otroška oblačila (prisotnost vrvic in vezalk, nevarnost zadušitve, poškodb)
  5. osebni avtomobili in motorji (sistemske napake na motorju, zavorah, električni napeljavi).

 

Podatke o najdenih nevarnih proizvodih, ki jih je na slovenskem trgu odkril Tržni inšpektorat RS, si lahko ogledate na spletni strani:

www.ti.gov.si/fileadmin/ti.gov.si/pageuploads/nevarni_proizvodi/index.html

 

Več o samem sistemu RAPEX pa si lahko ogledate na spletni strani Evropske komisije (vsebine so v angleškem jeziku:

 

ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/index_en.htm

Datoteke za prenos

Rapex (dolžina: min, velikost: 13.4 MB)