Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STROŠKOVNIK

 

Stroškovnik o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja je določen v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016).

 

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Za posredovanje informacij lahko prosilcu zaračunamo le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV).

 

Če so izpolnjeni pogoji za zaračunavanje posredovanja informacij, bomo prosilcu zaračunali materialne stroške za posredovanje naslednjih informacij: 

 • prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi,
 • pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če je informacija izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki,
 • pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če je informacija izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki,
 • izdelavo fotokopije zaradi izvajanja delnega dostopa za vpogled v dokumente,
 • poštnino za pošiljanje po pošti.

Prosilcu za posredovanje informacij ne bomo zaračunali  stroškov: 

 • za vpogled v dokumente, kadar ne gre za primere iz 4. alineje prejšnjega odstavka,
 • za vpogled v dokumente v elektronski obliki, ne glede na izveden delni dostop, če se ga opravi v elektronski obliki,
 • za telefonsko posredovanje informacij,
 • za posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre hkrati za primere iz 3. alineje prejšnjega odstavka,
 • za posredovanje informacij po telefaksu, ki skupaj ne presegajo petih strani.

Na Tržnem inšpektoratu RS posredujemo informacije glede na tehnične pripomočke, s katerimi razpolagamo.

 

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV): 

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 EUR,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 EUR,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 EUR,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 EUR,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 EUR,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 EUR,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Ob posredovanju zahtevanih informacij izdamo za plačilo stroškov posredovanja prosilcu sklep o stroških. Sklep vsebuje skupno ceno, specifikacijo stroškov ter rok, v katerem mora prosilec stroške plačati. Zoper sklep je dovoljena pritožba, o kateri odloča Informacijski pooblaščenec.

 

Če bomo ugotovili, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 80 EUR (z vključenim DDV), bomo prosilcu poslali poziv za vnaprejšnje plačilo pologa, v katerem bomo določili višino pologa, rok za plačilo in obrazložitev višine pologa. Po posredovanju informacij bomo obračunali dejansko nastale stroške in prosilcu izdali sklep o stroških v skladu s prejšnjim odstavkom, v katerem bo upoštevan tudi v naprej plačani polog. Če bo polog presegal dejanske materialne stroške, bomo prosilcu ob posredovanju informacij vrnili presežni znesek.

 

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja ne vključujejo davka na dodano vrednost, ki se zaračuna ob izstavitvi sklepa o stroških skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnimi na dan izstavitve sklepa.