Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O INŠPEKTORATU

 

 

Tržni inšpektorat RS je inšpekcijski organ v sestavi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Delujemo samostojno in neodvisno ter v skladu s predpisi, ki nam določajo način dela in vodenje upravnih in prekrškovnih postopkov. Pri svojem delu uporabljamo zakone in podzakonske predpise s področja varstva potrošnikov, nepoštenih poslovnih praks v odnosu do potrošnikov, obrtne dejavnosti, trgovine, nepremičninskega posredovanja, gostinstva in turizma, avtorskih pravic, dajanja potrošniških kreditov, uporabe slovenskega jezika. Obširno področje našega delovanja predstavlja tudi nadzor na tehničnem področju z vidika splošne varnosti proizvodov, na področju električnih naprav, gradbenih proizvodov, strojev, električne opreme, osebne varovalne opreme in na drugih tehničnih področjih.


Osnovni strateški cilj delovanja Tržnega inšpektorata RS je izvajanje učinkovitega inšpekcijskega nadzora ter s svojim delovanjem dosegati čim višjo stopnjo urejenosti trga, ki se v veliki meri skuša doseči s preventivnim delovanjem, v kolikor pa je to neuspešno, je potrebno poseči po represivnih ukrepih, vse z namenom zagotoviti urejenost trga in zadovoljstva uporabnikov, zaposlenih in širše družbene skupnosti.

 
Delo tržnih inšpektorjev je usmerjeno k ugotavljanju bistvenih kršitev, ki predstavljajo večjo nevarnost za javni interes in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. Delo je usmerjeno k temu, da bi bil nadzor opravljen v čim krajšem času, brez nepotrebnega podaljševanja in zavlačevanja postopkov in s čim manjšo obremenitvijo zavezancev, vendar nikakor ne na škodo zakonitosti, varstva načela kontradiktornosti in uporabe ustreznega pravnega sredstva. Tako imajo vsi udeleženi v inšpekcijskih postopkih možnost, da sodelujejo v inšpekcijskih postopkih, da se zagovarjajo v svojo korist in navajajo razloge in dokaze v svojo korist ter da imajo možnost uporabe rednih in izrednih pravnih sredstev.


Na spletni strani Tržnega inšpektorata objavljamo obvestila, s katerimi javnost seznanjamo o svojih dejavnostih, sporočamo aktualne novice, objavljamo podatke o najdenih nevarnih proizvodih ter odgovore na pogosta vprašanja, osveščamo o pravicah, do katerih so zakonsko upravičeni.