Skoči na vsebino

NOVICA

Prodaja tekstilnih izdelkov in obutve po znižanih cenah - popust ali razprodaja?

 

Pravila glede razprodaj so popolnoma liberalizirana, saj lahko trgovci že pred »uradnim« začetkom sezonskih poletnih razprodaj, ki bo drugi ponedeljek v juliju, t.j. 12. 7. 2010, in v času samih razprodaj nudijo potrošnikom popuste in vršijo druge pospeševalno-prodajne aktivnosti v skladu s svojo poslovno politiko. Trgovci tako običajno z začetkom poletnih počitnic pričnejo s prodajo tekstilnih izdelkov in obutve po znižanih cenah, akcijske prodaje pa največkrat poimenujejo na način, ki vabi potrošnike v njihove prodajalne.

 

Trgovci, ki potrošnikom nudijo popuste, morajo spoštovati določbe Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP), zlasti z vidika zavajajočega oglaševanja. ZVPNPP v 5. členu določa poslovno prakso, ki se šteje za zavajajočo (zavajajoče dejanje). Med drugim je zavajajoča tudi, če vsebuje napačne informacije in je torej neresnična, če kakor koli, vključno s celotno predstavitvijo, zavaja ali bi utegnila zavajati povprečnega potrošnika, četudi je informacija točna glede enega ali več naštetih elementov, ter v vsakem primeru povzroči ali bi utegnila povzročiti, da povprečen potrošnik sprejme odločitev o poslu, ki je sicer ne bi sprejel. Med zakonsko naštetimi elementi, glede katerih lahko poslovna praksa potrošnika zavaja, je tudi cena, način izračunavanja cene in določena cenovna prednost.

 

Trgovec se v skladu s svojo poslovno politiko odloči, na kakšen način bo označil ceno blaga, za katerega potrošnikom nudi popust. Blago je lahko označeno z redno ceno in odstotkom/zneskom popusta, ki ga nudi za ta izdelek, lahko pa označi blago z obema cenama - staro, višjo, ceno in novo, akcijsko, ceno brez odstotka popusta. Pomembno je, da je zapis nedvoumen, tako da potrošnik točno ve, koliko bo moral plačati ob nakupu izbranega blaga in da ni zaveden.

 

Trgovci, ki se bodo odločili za uvedbo razprodaje, morajo spoštovati določbe 28. člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki določa, da mora trgovec razprodajo objaviti na krajevno običajen način, objava o uvedbi razprodaje mora vsebovati podatek o vrsti blaga, odstotku znižanja in času trajanja tovrstne prodaje. Blago, ki je na razprodaji, mora biti označeno s ceno pred znižanjem in z znižano ceno. Če je odstotek znižanja objavljen v razponu, mora najvišji odstotek znižanja zajemati najmanj eno četrtino vrednosti vsega blaga, ki je na razprodaji.

 

Trgovci pred uvedbo popusta ali razprodaje ne smejo dvigniti cen izdelkov in jih nato takoj znižati, z namenom objave višjega odstotka znižanja, ki privablja kupce, saj gre v tem primeru za navidezna znižanja oziroma navidezno razprodajo. Prav tako trgovci ne smejo objaviti popusta za izdelke, ki jih pred tem niso nikoli prodajali po višji ceni.

 

Pozivamo potrošnike, naj kupujejo izdelke, ki jih resnično potrebujejo, saj naknadna menjava blaga brez napak, ki kupcu naknadno ni več všeč ali se je premislil, ni možna. Več o tem najdete v rubriki Pogosta vprašanja pri vprašanju Kako je z menjavo oblačil v času popustov in razprodaj.