Skoči na vsebino

NOVICA

EUROALFA d.o.o., Stegne 21, Ljubljana – SMS kreditiranje

(Prva objava dne 21.01.2010)

 

 

V medijih se je pojavil nov ponudnik, družba EUROALFA d.o.o. s sedežem Stegne 21, Ljubljana, ki oglašuje SMS kredite. Firma v svojem oglasu ponuja gotovinska posojila manjših vrednosti (do največ 165 EUR), za katera lahko potrošnik zaprosi s pomočjo SMS sporočila.

 

Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK) daje Tržnemu inšpektoratu RS pooblastilo, da v okviru svojih nalog vrši nadzor nad spoštovanjem določil tega zakona in tako tudi nad sklepanjem kreditnih pogodb potrošnikov z različnimi gospodarskimi subjekti. Vendar pa zakon v 3. členu določa, da se ne uporablja za kreditne pogodbe, v katerih je znesek kredita manjši od 170 EUR.

 

To pa pomeni, da krediti v zneskih do 170 EUR, v kategorijo katerih spada tudi SMS kreditiranje družbe Euroalfa d.o.o., Ljubljana, niso podvrženi nadzoru po določilih ZPotK. Zato potrošniki v teh primerih glede sklepanja kreditnih pogodb niso deležni pravnega varstva, kot ga daje ZPotK.

 

Glede na navedeno vsem potrošnikom svetujemo veliko previdnost pri sklepanju pogodb za SMS kreditiranje ter seveda resen in tehten premislek o nujnosti takega kredita.