Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vodenje oseb na turne smuke

Tržni inšpektorat RS bo v letu 2012 izvajal nadzor nad dejavnostjo turne smuke in vodenja oseb po gorskem svetu na podlagi Zakona o gorskih vodnikih (ZGV) in Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC). Ker je tovrstna dejavnost v primeru nesreče lahko izredno nevarna za zdravje in življenje ljudi in ker je izvajanje tovrstnega nadzora težko z vidika dokazovanja kršitev in tudi iskanja morebitnih kršiteljev, pozivamo zainteresirano javnost k posredovanju podatkov, kdo izvaja tovrstne dejavnosti in kje se oglašujejo.

 

ZGV določa, da lahko pridobitno dejavnost (proti plačilu) vodenja oseb na turnih smukih in pri pohodništvu po gorskem svetu izvaja le gorski vodnik, ki je vpisan v imenik gorskih vodnikov, ki ga vodi Združenje gorskih vodnikov Slovenije, svojo dejavnost pa opravlja kot registrirano dejavnost. V določenih primerih, če gre za lažje oblike turne smuke in poti, lahko vodenje izvajajo tudi vodniki Planinske zveze Slovenije (PZS), ki imajo status zasebnega športnega delavca in glede na pridobljeno licenco, ki je razvidna iz same knjižice PZS.

 

V kolikor posamezniki takšnega statusa ne izkazujejo ali družbe izvajajo tovrstne dejavnosti preko osebe, ki takšnega statusa ne izkazuje, dejavnost pa se opravlja na pridobitni osnovi, kršijo določbe ZGV. Če pa dejavnosti nimajo ustrezno registrirane, gre tudi za delo na črno.