Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo potrošnikom - previdnost pri sklepanju pogodb z družbo Salon oken d.o.o., Maribor

 

Tržni inšpektorat RS je v zadnjem času prejel več prijav zoper družbo Salon oken d.o.o., Šentiljska cesta 40, Maribor, zaradi nedobave naročenega blaga (okna, vrata), za katerega so že vplačali avans, nekateri tudi v celotni vrednosti ter zaradi neodzivnosti podjetja pri reševanju reklamacij.

 

V primeru nedobave naročenega (lahko tudi že plačanega) blaga gre za neizpolnitev pogodbe, kar pa ni urejeno v predpisih iz pristojnosti Tržnega inšpektorata RS. Institut neizpolnitve pogodbe je urejen v Obligacijskem zakoniku (Uradni list RS, št. 97/2007-UPB1), za nadzor katerega ni pristojna nobena inšpekcija, pač pa morajo stranke morebitne spore iz takšnih razmerij reševati sporazumno, v kolikor pa to ni mogoče, pa prek pristojnega sodišča.

 

V zvezi s poslovanjem družbe Salon oken d.o.o., Maribor je bilo z inšpekcijskim nadzorom ugotovljeno, da družba v svojih poslovnih prostorih na naslovu Šentiljska cesta 40, Maribor ne posluje več, spletna stran družbe www.salon-oken.si pa na podlagi izdane upravne odločbe, s katero se je družbi odredila prepoved uporabe nepoštene poslovne prakse v obliki oglaševanja dejavnosti družbe v pisnih medijih in vseh drugih oblikah oglaševanja, ni več aktivna.

 

Glede na ugotovljeno situacijo potrošnikom svetujemo, da se v zvezi z uveljavljanjem svojih pravic iz naslova nedobavljenega blaga obrnejo na ustrezno usposobljenega pravnega strokovnjaka (odvetnika).

 

Zaradi navedenega Tržni inšpektorat RS morebitnim novim kupcem družbe Salon oken d.o.o., Maribor svetuje previdnost pri sklepanju pogodb in odsvetuje plačilo pred opravljeno storitvijo oziroma naj bo avansno plačilo primerno zavarovano.