Skoči na vsebino

NOVICA

Šolski božično novoletni bazarji – obvestilo za javnost

 Na Tržni inšpektorat RS se v zadnjem času  obračajo novinarji z vprašanji glede božično novoletnih bazarjev, ki  jih organizirajo šole. 

 

 

V zvezi s tem podajamo sledeče pojasnilo :

 

Tržni inšpektorat RS nikakor ne želi omejevati tovrstnih dogodkov, vendar pa morajo organizatorji  upoštevati  predpise, ki urejajo navedeno področje.

 

S tem namenom, smo tri šole, zoper katere smo prejeli prijave, pisno seznanili z obveznostmi iz predpisov, ki jih nadzoruje Tržni inšpektorat. Ob tem naj navedemo, da  zaradi prodaje izdelkov otrok na šolskih prazničnih tržnicah oziroma bazarjih, Tržni inšpektorat RS ni opravil nobenega  pregleda, niti ni izdal nobenega ukrepa.

 

Zakon o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot) določa, da je podjetje dolžno za prodano blago oziroma opravljeno storitev potrošniku izdati račun, razen če ni z drugim predpisom drugače določeno. Podjetje po ZVPot je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost. Obveznosti, ki jih ima po tem zakonu podjetje, se nanašajo tudi na zavode in druge organizacije oziroma druge fizične osebe, ki zagotavljajo potrošnikom blago in storitve.

 

V primeru, če se zbirajo prostovoljni prispevki, pa ne gre za prodajo, saj vsakdo prispeva po svojih zmožnostih oziroma po lastni presoji, vendar višina prostovoljnega prispevka ne sme biti vnaprej določena. Po DDV zakonodaji, katere nadzor je v pristojnosti Finančne uprave RS, šoli ni treba izdati računa za prejete prostovoljne prispevke.

 

Z uvedbo t.im. davčnih blagajn, se obveznost izdajanja računov ne spreminja, le zavezanci, ki poslujejo gotovinsko, morajo  izdane račune tudi davčno potrditi.

 

Ker področje izdaje računov, kot tudi izjeme od izdajanja računov urejajo davčni predpisi,  podrobnejša pojasnila v zvezi s tem lahko poda Finančna uprava RS.

 

V kolikor šole menijo, da navedeno področje ni ustrezno urejeno, pa imajo vedno možnost resornemu ministrstvu predlagati spremembo zakonodaje.