Skoči na vsebino

NOVICA

Nakup svetlobnih nizov (novoletnih lučk)

Svetlobni nizi so sezonski proizvodi, ki jih potrošniki množično uporabljajo v času okrog novega leta. V večini primerov so po namestitvi neposredno dostopni in v kolikor niso ustrezno grajeni ter v zadostni meri zaščiteni pred nevarnostjo električnega udara, se lahko kaj hitro zgodi nezgoda, katera pa lahko v posebnih okoliščinah (kot je npr. zunanja uporaba svetlobnih nizov, primeri, ko se oseba lahko dotakne dela, ki je pod napetostjo, pri tem pa ni primerno obuta oziroma je morda celo bosa) povzroči tudi smrt.

 

Ker so posledice nepravilne uporabe lahko zelo resne svetujemo potrošnikom, da pri izbiri svetlobnih nizov posvetijo pozornost predvsem ustreznemu navajanju osnovnih podatkov, kot so: priključna napetost (vsaj 230 V, če se priključi na vtičnico), tok ali moč, nadalje navedba namena uporabe (notranja, zunanja), dolžina kabla med vtikačem in prvo žarnico (ta mora biti najmanj 1,5 m), priložena navodila za uporabo v slovenskem jeziku in varnostna opozorila v slovenskem jeziku na vidnem mestu, to pomeni, na svetlobnem nizu – na neodstranljivi nalepki pritrjeni na kabel, v priloženih navodilih za uporabo ali na embalaži, ter namestitvi oznake skladnosti CE in prečrtanega smetnjaka (ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme).

 

Na slikah je nekaj primerov svetlobnih nizov, ki jih je Tržni inšpektorat obravnaval v inšpekcijskih postopkih ter so bili v okviru izvedenih preskušanj v laboratoriju spoznani kot nevarni proizvodi.

 

Ugotovljene nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, ki se najpogosteje pojavljajo pri preskušanju svetlobnih nizov (novoletnih lučk) v laboratoriju so:

-       neustrezna ali pomanjkljiva navodila in/ali opozorila tako glede uporabe kot zamenjave žarnic (velja za lučke z zamenjljivimi žarnicami),

-       mehansko so lučke slabo dimenzionirane in ne prenesejo predpisanega mehanskega udarca,

-       ohišje krmilnine enote (multifunkcijska naprava za izbor različne glasbe ali utripanja) ne zdrži mehanskega preskusa in je iz gorljivega materiala,

-       premajhen presek povezovalnega vodnika med lučkami,

-       prekratek napajalni kabel (med vtikačem in prvo žarnico, ta mora biti vsaj 1,5 m),

-       priključni kabel krmilne enote ni ustrezno razbremenjen,

-       ožičenje lučk ni ustrezno izvedeno - izvlačenje vodnikov iz grl lučk je možno z majhno silo,

-       neustrezna izolacija vodnikov pred dotikom delov pod napetostjo – samo osnovna izolacija.