Skoči na vsebino

NOVICA

Obisk dijakov gimnazije in srednje šole Kočevje

V okviru medpredmetne ekskurzije so nas obiskali dijaki Gimnazije in srednje šola Kočevje, ki se izobražujejo za prodajalce. Dijake smo seznanili z delom Tržnega inšpektorata RS predvsem  na področju varstva potrošnikov in jim predstavili tudi nevarne proizvode ter jim pojasnili vrste nevarnosti, ki so bile ugotovljene po opravljenih analizah teh proizvodov v preskusnih laboratorijih.

 

 

Ker smo vsi potrošniki, je znanje o pasteh potrošništva in potrošnikovih pravicah pomembno, posebej pa nas veseli, da smo lahko s tem seznanili dijake, tako mlade potrošnike kot tudi  bodoče prodajalce in s tem pomagali soustvarjati učni program.