Skoči na vsebino

NOVICA

Praznično opozorilo glede prodaje in uporabe pirotehničnih izdelkov

 

V prednovoletnem času se prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov poveča, zaradi česar se poveča tudi možnost poškodb pri uporabi pirotehnike. Ena od takšnih žalostnih zgodb je bila medijsko izpostavljena tudi včeraj.

 

Tržni inšpektorat RS je poleg Inšpektorata RS za notranje zadeve, Policije in Carine, nadzorni organ po določbah Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. Ker pa se zavedamo, da zgolj z nadzorom izpolnjevanja pogojev za prodajo ne bomo dosegli večje varnosti pri uporabi pirotehnike, pozivamo javnost in uporabnike pirotehničnih izdelkov, naj le-te uporabljajo v najmanjši možni meri, pri čemer naj natančno upoštevajo navodila, priložena pirotehničnim izdelkom, saj se bo na ta način zmanjšala potencialna možnost neljubih poškodb.

 

Staršem svetujemo, naj otroke poučijo o nevarnostih uporabe pirotehničnih izdelkov, otroci pa naj pirotehniko uporabljajo pod njihovim nadzorom. Nikakor naj se pirotehnika ne uporablja v strnjenih naseljih, v bližini ljudi in živali. Močno odsvetujemo nakup pirotehnike na črnem trgu, saj ni znano ali so takšna sredstva skladna s predpisi in posledično varna za uporabo.

 

Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je v Sloveniji dovoljena le od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa samo v času od 26. decembra do 2. januarja. Pri tem je potrebno poudariti, da je prodaja, posest in uporaba petard v Sloveniji prepovedana. Kljub temu je v javnosti mogoče zaznati precejšnje zanimanje slovenskih potrošnikov za nakup petard izven meja Slovenije, kjer njihov nakup ni prepovedan, kar je tudi v lanskem letu po podatkih Kliničnega centra Ljubljana botrovalo številnim poškodbam, predvsem mladih.

 

Naj prazniki minejo mirno in brez nepotrebnega pokanja, predvsem pa brez nepotrebnih poškodb.