Skoči na vsebino

NOVICA

Kakšna je razlika med uveljavljanem stvarne napake in uveljavljanjem garancije?

Mesec december je čas obdarovanj in čas povečanih nakupov, s tem pa tudi čas, ko se lahko večkrat srečamo z vprašanjem, kakšne so pravice potrošnikov v primerih, ko z izdelkom ni vse tako, kot bi moralo biti oziroma tako, kot je bilo dogovorjeno.

 

Da bi vam čim bolj olajšali postopek uveljavljanja reklamacije v primerih, ko na izdelku obstaja napaka ali neka nepravilnost, v nadaljevanju podajamo kratke informacije:

 

Uvodoma je potrebno pojasniti, da ima potrošnik, ki meni, da je z izdelkom nekaj narobe, pravico uveljavljati zahtevke iz naslova stvarne napake, če pa gre za izdelke, za katere je garancija obvezna ali pa je bila podeljena prostovoljna garancija, pa tako iz naslova stvarne napake kot tudi iz naslova garancije, pri čemer velja, da je potrošnik tisti, ki izbira, iz katerega naslova bo uveljavljal zahtevke, ne more pa jih uveljavljati istočasno.

 

Kakšna je razlika med uveljavljanem stvarne napake in uveljavljanjem garancije?

 

 

1. ZA KATERE IZDELKE?

 

Zahtevke iz naslova stvarne napake je mogoče uveljavljati za vse izdelke, pri katerih so se pojavile napake, medtem, ko je mogoče zahtevke iz naslova garancije uveljavljati samo za izdelke, za katere je potrošnik ob nakupu prejel garancijo (obvezno ali prostovoljno).

 

2. PRI KOM?

 

Zahtevke iz naslova stvarne napake je mogoče uveljavljati samo zoper prodajalca (to je podjetje, ki je potrošniku prodalo izdelek), zahtevke iz naslova garancije pa tako zoper proizvajalca kot tudi zoper prodajalca.

 

3. KDAJ?

 

Zahtevke iz naslova stvarne napake je mogoče zoper prodajalca uveljavljati samo za tiste napake, ki so se pojavile v roku dveh let od dneva nakupa izdelka. Pri tem je treba paziti še na rok obveščanja prodajalca o sami napaki, saj od odkritja napake do obvestila prodajalca o njej ne sme preteči več kot dva meseca. Pri uveljavljanju zahtevkov iz naslova garancije pa lahko potrošnik zahtevke uveljavlja znotraj garancijske dobe (po zakonu vsaj eno leto), in sicer ne glede na to, kdaj se je sama napaka pojavila.

 

4. KAJ LAHKO ZAHTEVAM?

 

Iz naslova stvarne napake ima potrošnik alternativno na izbiro 4 zahtevke (zamenjava, popravilo, odprava napake, znižanje kupnine), med katerimi samostojno izbira, katerega bo uveljavljal. Pri zahtevkih iz naslova garancije pa velja, da lahko potrošnik najprej zahteva brezplačno odpravo napake; če ta napaka ni odpravljena v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je proizvajalec, prodajalec ali pooblaščeni serviser od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napake, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim izdelkom. Če proizvajalec v omenjenem roku ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik razdre pogodbo ali zahteva znižanje kupnine.

 

5. KDAJ IN KAKO MI LAHKO POMAGA TRŽNI INŠPEKTORAT RS?

 

Pri garanciji lahko tržni inšpektor podjetje le kaznuje s predpisano globo zaradi prekrška, ne more pa podjetju z odločbo naložiti, da ugodi potrošnikovemu zahtevku. V primeru neizpolnitve potrošnikovega zahtevka iz naslova stvarne napake pa lahko tržni inšpektor, če napaka ni sporna, podjetju naloži, da ugodi potrošnikovemu zahtevku.