Skoči na vsebino

NOVICA

Nevarni proizvod - kotni brusilnik VILLAGER 115mm (leto izdelave 2015), EAN 8606104032187

Pri preskušanju kotnega brusilnika v preskusnem laboratoriju je bilo ugotovljeno, da kotni brusilnik ne izpolnjuje bistvenih varnostnih zahtev priloge 1 Pravilnika o varnosti strojev (Ur. l. RS; št. 75/08, 66/10, 74/11) v naslednjih točkah: v točki 1.7.4.2 (tveganje povezano z vsebino navodil), saj manjkajo določena varnostna opozorila, v točki 1.3.8 (tveganje povezano z gibajočimi se deli), saj se ščitnik rezalne plošče v primeru uničenja le-te zavrti za kot 1800, kar je več od dopustnega kota 900, v točki 1.2.4.3 (tveganje povezano z zaustavitvijo v sili), saj se kotni brusilnik, ki se je zaustavil zaradi nepričakovane izgube električnega napajanja, ob ponovnem povratku le-tega nepričakovano ponovno zažene, ne da bi vklopljeno varnostno stikalo to preprečilo, v točki 1.3.2 (tveganje povezano z lomom med obratovanjem) pa je ugotovljeno, da kotni brusilnik nima zahtevane trdnosti ohišja, saj pri naključnem padcu z višine 1m na betonska tla njegovo ohišje poči in se razleti, s tem pa postanejo električni deli pod napetostjo prosto dostopni, to pa je za uporabnika lahko smrtno nevarno, saj ob dotiku delov pod električno napetostjo doživi električni udar. Zato je bilo ugotovljeno, da je kotni brusilnik nevaren proizvod, katerega uporaba pomeni resno tveganje za uporabnika, saj ne izpolnjuje zahtev priloge 1 Pravilnika o varnosti strojev, ter zahtev harmoniziranih standardov za električna ročna orodja SIST EN 60745 – 1: 2009 + A11: 2010 in EN 60745-2-3:2011 + A2:2013 + A11:2014 + A12:2014 + A13:2015.

 

Na naslednji spletni strani se nahajajo podatki o nevarnih proizvodih, ki jih je Tržni inšpektorat RS odkril na trgu Republike Slovenije. Za dostop do strani kliknite na povezavo.

 

Če si želite ogledati vse proizvode, ki so bili v Evropski uniji prijavljeni v sistem RAPEX kot nevarni proizvodi, si lahko ogledate objavo teh proizvodov na njihovi uradni spletni strani (stran je v angleščini).