Skoči na vsebino

NOVICA

Mali vodnik potrošnikovih pravic – Nedokončana dela- kaj zdaj?

Z izvajalcem del ste se dogovorili, da vam bo dostavil in vgradil vhodna vrata, katerih dobavni rok po potrjeni ponudbi oz. prodajni pogodbi, je 4-6 tednov.

 

Izvajalec je z deli začel v dogovorjenem roku, a kmalu ugotovil, da vratno krilo dimenzijsko ne ustreza vgrajenemu okvirju. Z izvajalcem ste se ustno dogovorili, da bo novo krilo dostavil in vgradil v roku 10 dni, do česar žal ni prišlo. Sprašujete se, kaj zdaj, koliko časa boste imeli začasno vgrajena stara vrata, ali se bo neodzivni izvajalec sploh oglasil, ali vam bo vrnil plačano kupnino, če naročite druga vrata pri drugem izvajalcu in kakšne so vaše pravice?

 

Zakon o varstvu potrošnikov glede neizvedenih del določa obveznost, da če čas izročitve v pogodbi ni določen (v danem primeru je 4-6 tednov), podjetje svojo obveznost izpolni takoj ali najpozneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, ali če sta se stranki dogovorili drugače.

 

Če podjetje ne izpolni svoje obveznosti v dogovorjenem roku, mu potrošnik določi primeren dodatni rok za izpolnitev pogodbe. Če podjetje niti v dodatnem roku ne izpolni svojih obveznosti, lahko potrošnik odstopi od pogodbe. Ne glede na navedeno, lahko potrošnik po preteku dogovorjenega roka odstopi od pogodbe, ne da bi podjetju pustil dodaten rok za izpolnitev obveznosti, če podjetje zavrne dostavo blaga, če je glede na okoliščine ob sklenitvi pogodbe dogovorjeni rok bistvena sestavina pogodbe ali če potrošnik pred sklenitvijo pogodbe podjetje obvesti, da je dogovorjeni rok bistvena sestavina pogodbe. Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu mora podjetje ne­mudoma vrniti vsa opravljena plačila.

 

Vsled navedenega svetujemo z izvajalcem sklenitev pisnega dogovora za izvedbo del v dodatnem roku z informacijo, da bo po tem roku prišlo do odstopa od pogodbe in zahteve po vračilu plačane kupnine.