Skoči na vsebino

NOVICA

Mobilno gostovanje

Z današnjim dnem so pričele veljati spremembe na področju zaračunavanja mobilnega gostovanja v Evropski uniji, Liechtensteinu, na Norveškem in Islandiji, in sicer se bodo storitve v primerih, ko jih bomo koristili v tujini, zaračunavale po enakih cenah kot doma. Dodatno zaračunavanje bo mogoče samo pod posebnimi pogoji.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju: AKOS) je pripravila brošuro, ki celovito predstavlja bistvene spremembe na tem področju. Brošura je na voljo na spletnih straneh agencije - www.akos-rs.si/files/Koncni_uporabniki/Koristni_nasveti_in_opozorila/bro%C5%A1ura%20roaming/Roaming-brosura-finalno1.pdf.

Za več informacij v zvezi z zaračunavanjem mobilnega gostovanja se lahko potrošniki obrnejo na AKOS (tel. št. 080 27 35 - vsak delovnik med 9:00 in 13:00, e-naslov: info.box@akos-rs.si, AKOS, Stegne 7, 1000 Ljubljana), ki med drugim v okviru t.i. uporabniških sporov tudi rešuje spore med uporabniki in operaterji.