Skoči na vsebino

NOVICA

Previdno pri sklepanju pogodb na domu

Tržni inšpektorat RS je ponovno seznanjen s poslovanjem servisnega podjetja plinskih naprav, ki svoje storitve ponuja po domovih potrošnikov in jo zaračuna po neobičajno visokih cenah.

 

V zvezi s tem je potrebno povedati, da se cene na trgu oblikujejo prosto, zato Tržni inšpektorat RS zgolj zaradi visokih cen, če so pravilno označene na ceniku, proti podjetju ne more ukrepati.

 

V primeru, ko potrošniki serviserja predhodno niso sami poklicali na dom, priporočamo posebno previdnost:

-       Vstop v svoje bivališče naj potrošnik dovoli le v primerih, ko ga ponudba blaga ali storitve resnično zanima. Pred vstopom naj od akviziterja zahteva, da mu pojasni, v imenu koga nastopa ter kaj ponuja. Če potrošnik predstavitve ne želi, naj akviziterju ne dovoli vstopa. Če akviziter vztraja ali celo želi brez privolitve potrošnika vstopiti v njegovo bivališče, lahko potrošnik za pomoč pokliče policijo, s tem pa lahko seznani tudi Tržni inšpektorat RS.

-       Če se oseba, ki ponuja določeno blago oziroma storitve noče predstaviti in/ali noče izročiti pisnega obvestila, ki mora med drugim vsebovati podatek ofirmi in sedežu podjetja, obstaja sum, da oseba opravlja delo na črno. Potrošnik naj s tako osebo ne sklepa pogodb, saj bo v primeru napak na blagu oziroma storitvi lahko imel težave pri uveljavljanju svojih pravic, hkrati pa se bo štel za sostorilca pri delu na črno. O sumu dela na črno naj potrošnik obvesti Finančno upravo RS.

-       Potrošnik naj pred odločitvijo za nakup blaga ali storitve temeljito premisli, ali to blago oziroma storitev dejansko potrebuje. Če o tem ni 100% prepričan, naj si vzame čas za premislek, saj bo zaradi preuranjene odločitve trpel določene stroške (npr. stroške vračila prejetega blaga). Prav tako ni nujno, da je cena ponujenega blaga oziroma storitve dejansko ugodna glede na ponudbo drugih podjetij na trgu, predvsem recimo v primerjavi z enako ponudbo v spletnih trgovinah ali celo običajnih prodajalnah.

-       Če je potrošnik kljub vsem navedenim nasvetom kupil določeno blago ali sklenil pogodbo za določeno storitev, nato pa je po premisleku ugotovil, da se je prenaglil, naj takoj, najkasneje pa v 14 dneh podjetju pisno s priporočeno pošiljko pošlje svojo odstopno izjavo. V primeru, da podjetje ne spoštuje potrošnikove odločitve in ne vrne plačanega zneska, se potrošniki lahko obrnejo na Tržni inšpektorat RS.