Skoči na vsebino

NOVICA

Različne poti reševanja potrošniških pritožb in sporov

Evropski potrošniški center Slovenija je v začetku letošnjega leta pripravil brošuro z naslovom "Različne poti reševanja potrošniških pritožb in sporov", v kateri opisuje različne možnosti, ki so potrošnikom na voljo, kadar sami pri prodajalcu ne uspejo uveljaviti svojih pravic.

V brošuri je tako opisan postopek neformalne pomoči, ki jo nudi Evropski potrošniški center Slovenija, upravno varstvo, ki ga zagotavljajo Tržni inšpektorat RS, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS ter Javna agencija za civilno letalstvo RS, izvensodni postopki na podlagi Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ter dva sodna postopka - Evropski postopek v sporih majhne vrednosti in Evropski plačilni nalog, pa tudi postopki pri ponudnikih - izdajateljih plačilnih kartic.


Brošura je dostopna na spletni strani
http://epc.si/media/media_2017/EPC_brosura_resevanje_pritozb_in_sporov.pdf