Skoči na vsebino

NOVICA

Pisanje medijev o dogajanju na festivalu v Tolminu

Zaradi odmevnosti primera ukrepanja Tržnega inšpektorata RS na festivalu v Tolminu, želimo javnost seznaniti, da zaradi (ne)uporabe slovenskega jezika pri oglaševanju alkoholnih pijač ni bila izrečena nobena globa, kot se zmotno navaja v posameznih medijih, temveč je bil, upoštevajoč načelo sorazmernosti, izrečen opomin. Opomin je bil izrečen na podlagi 21. člena Zakona o prekrških že v primarnem postopku in ne po pritožbi zavezanca, kot je po izjavi zavezanca navedeno v nekaterih medijih.

Naj ponovno poudarimo, da je poslanstvo Tržnega inšpektorata RS urejenost trga in ne kaznovanje, k čemur pristopamo tudi s preventivnimi dejanji, kot so razne objave na spletu: (http://www.ti.gov.si/si/splosno/cns/novica/archive/2016/7/article/12112/5769/)