Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo kupcem vrat podjetja Val marketing d.o.o., Ljubljana, Langusova 13, Ljubljana

 

Na Tržni inšpektorat RS smo 5. 10. 2017 prejeli obvestilo, ki ga je podjetje Val marketing d.o.o., Ljubljana posredovalo kupcem v zvezi z obveznostjo dobave in montaže vrat. Iz zapisanega je mogoče razbrati, da je podjetje dalo vlogo za stečaj, ker svojih obveznosti ni zmoglo več izpolnjevati. Glede na to, da v času prejema obvestila iz javno dostopnih podatkov še ni mogoče razbrati, da je zoper podjetje Val marketing d.o.o., Ljubljana pričet stečajni postopek, je potrebno počakati, da bodo le-ti objavljeni. Po objavi le-teh bomo vse potrošnike, ki ste se na nas že obrnili s prijavami, pisno seznanili z roki in načinom prijave terjatve v stečajnem postopku.

 

Za vse ostale, ki se na nas morebiti še niso obrnili, pa bomo vse potrebne informacije objavili na naših spletnih straneh.