Skoči na vsebino

NOVICA

2. Obvestilo kupcem vrat podjetja Val marketing d.o.o., Langusova 13, Ljubljana

Na podlagi informacije, da je podjetje Val marketing d.o.o., Ljubljana v postopku za stečaj, o katerem v Poslovnem registru Slovenije (www.ajpes.si)  na dan 6.10.2017 ob 12:30 uri še ni objave, kupce vrat imenovanega podjetja, ki obveznosti dobave plačanih vrat do kupca ni izpolnilo seznanjamo z informacijami o načinu prijave terjatve v stečajnem postopku.

 

Ko bo Okrožno sodišče Ljubljana s sklepom pričelo stečajni postopek nad podjetjem Val marketing d.o.o., Ljubljana v stečaju ter postavilo stečajnega upravitelja, boste lahko v skladu z objavljenim oklicem o začetku stečajnega postopka terjatve, vašo terjatev do podjetja (vaš vplačan znesek) prijavili v roku treh mesecev od objave oklica.

 

Prijava terjatve se opravi osebno na vložišču sodišča ali pa se jo pošlje po pošti na naslov sodišča. Vsebovati mora opravilno številko, identifikacijske podatke o upniku, zahtevek za priznanje terjatve, ki mora vsebovati znesek glavnice, če upnik zahteva obresti in stroške, pa tudi te, ter na koncu opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka in dokaze o njih. Prijavi terjatve je potrebno priložiti listinske dokaze o dejstvih, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka za priznanje terjatve- v vašem primeru je to pogodba, predračun in dokazila o neizpolnitvi pogodbe oziroma o ne vračilu plačanega zneska.