Skoči na vsebino

NOVICA

Glavna tržna inšpektorica in vodja Sektorja za tehnično področje nazora v okviru bilateralne tehnične pomoč, na obisku v Črni gori

V okviru bilateralne podpore Slovenije pri pristopnih pogajanjih Črne gore za članstvo v EU, ki jo koordinira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, je Uprava za inšpekcijske zadeve Črne gore organiziralo srečanje, ki je potekalo od 2.10.2017 do 5.10.2017 katerega se je udeležila Andrejka Grlić, glavna tržna inšpektorica skupaj z Janezom Novakom, vodjem Sektorja za tehnično področje nadzora. Cilj projekta je prenos dobrih praks pri tržnem nadzoru v luči veljavne EU legislative.

 

Tako sta predstavnika inšpektorata predstavila večletne izkušnje in način planiranja nadzorov (ocena tveganja za pripravo plana), stopnjevanje ukrepov, izmenjavo informacij o proizvodih (ICSMS, RAPEX, zaščitna klavzula), način jemanja vzorcev in njihovih analiz, sodelovanje inšpektorata s carino, seznanitev s predlogi za spremembo Uredbe (ES) št. 765/2008, predstavitev PROSAFE, z namenom priprave pogajalskih izhodišč v okviru poglavja 1 Prost pretok blaga in storitev.