Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

3. obvestilo kupcem vrat podjetja Val marketing d.o.o., Langusova 13, Ljubljana

Na podlagi informacije, da je podjetje Val marketing d.o.o., Ljubljana od dne 9.10.2017 v stečaju, kupce vrat imenovanega podjetja, ki obveznosti dobave plačanih vrat ni izpolnilo,  seznanjamo z informacijami o načinu prijave terjatve v stečajnem postopku.

 

Okrožno sodišče Ljubljana je s sklepom št. St 3198/2017 pričelo stečajni postopek nad podjetjem Val marketing d.o.o., Ljubljana - v stečaju, ter postavilo stečajnega upravitelja Igorja Pirca, zato lahko v skladu z objavljenim oklicem o začetku stečajnega postopka terjatve, vašo terjatev do podjetja (vaš vplačan znesek) prijavite v roku treh mesecev od objave oklica, to je do 9. 1. 2018.

 

Prijava terjatve se opravi osebno na vložišču sodišča ali pa se jo pošlje po pošti na naslov sodišča. Vsebovati mora opravilno številko, identifikacijske podatke o upniku, zahtevek za priznanje terjatve, ki mora vsebovati znesek glavnice, če upnik zahteva obresti in stroške, pa tudi te, ter na koncu opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka in dokaze o njih. Prijavi terjatve je potrebno priložiti listinske dokaze o dejstvih, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka za priznanje terjatve - v vašem primeru je to pogodba, predračun in dokazila o neizpolnitvi pogodbe oziroma o ne vračilu plačanega zneska.