Skoči na vsebino

NOVICA

Udeležba predstavnikov Tržnega inšpektorata RS v programu izmenjave uradnikov

V program izmenjave uradnikov za leto 2017 (Exchange of enforcement officials in the areas of Consumer Product Safety (GPSD) and Consumer Protection Cooperation (CPC)), katerega je objavila Agencija CHAFEA (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency), se je vključilo pet inšpektorjev Tržnega inšpektorata RS.


Na izmenjavi v Bolgarija pri Državni agenciji za metrološki in tehnični nadzor - State Agency for Metrological and Technical Surveillance (SAMTS) so bili štirje uslužbenci. V okviru programa so bile udeležencem predstavljene prakse pri opravljanju nadzora nad izvajanjem predpisov s področja varstva potrošnikov s poudarkom na varnosti in skladnosti neživilskih proizvodov, organiziran pa je bil tudi obisk proizvajalca električne opreme in priglašenega laboratorija. 
Izmenjave v Avstriji pri Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz - Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection se je udeležil en predstavnik inšpektorata. V okviru programa so bile predstavljene vsebine iz pristojnosti ministrstva, ki se nanašajo na nadzor trga s področja splošne varnosti proizvodov, delovanje RAPEX kontaktne točke, priprave programov nadzora trga, v nadaljevanju pa je bil organiziran obisk pristojnih institucij s področja zbiranja podatkov in obravnave nezgod ter obisk laboratorija in carinskega organa.
Udeležbo v programu izmenjave uradnikov ocenjujemo kot zelo uspešno, saj so se udeleženci seznanili z načinom dela in težavami, s katerimi se srečujejo sorodne inštitucije v drugih državah članicah. Nekatere predstavljene prakse pri izvajanju nadzora, pa bo mogoče prenesti tudi redno delo Tržnega inšpektorata RS.