Skoči na vsebino

NOVICA

Pogoji za legalno opravljanje dejavnosti sobodajalstva tudi preko platforme AIRBNB

Zadnjih nekaj let, odkar se je pojavil spletni portal airbnb.com poslušamo, kako je legalno opravljanje oddajanja sob gostom neurejeno in zelo zapleteno.

 

Če zadevo pogledamo z zornega kota Tržnega inšpektorata, temu ne moremo pritrditi, kajti imamo Zakon o gostinstvu, ki med drugim ureja tudi področje sobodajalstva. Opravljanje dejavnosti sobodajalstva je podrobneje opredeljeno v 14. členu, ki določa, da je sobodajalec fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik, društvo ali pravna oseba, ki nudi gostom nastanitev z zajtrkom ali brez, v lastnem ali v najetem stanovanju ali počitniški hiši, s soglasjem pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti pa lahko tudi v drugih prostorih.

 

Pomembno torej je, da je za opravljanje dejavnosti sobodajalstva oz. oddajanje zasebnih sob gostom, subjekt registriran v Poslovnem registru Slovenije, hkrati pa mora sobodajalec, ki izvaja dejavnost v nastanitvenem obratu, v skladu s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov določiti kategorijo nastanitvenega obrata.

 

Fizična oseba je lahko sobodajalec, če opravlja dejavnost le občasno (skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu), gostom nudi do 15 ležišč in je vpisana v Poslovni register Slovenije.

Tržni inšpektorat RS opravlja nadzor ponudnikov nastanitvenih gostinskih obratov, kamor spada tudi sobodajalstvo, kot ga opredeljuje Zakon o gostinstvu. V takšnih primerih mora imeti seveda registriran subjekt izdelan tudi cenik storitev in izdati račun.

 

Turizem je namreč pomembna gospodarska panoga, tudi Slovenija je zelo zanimiva dežela tako za domače kot tudi tuje goste, zato je prav, da gostitelji ravnajo v skladu s predpisi, saj le na takšen način ustvarijo dober glas in hkrati tudi prispevajo k razvoju.