Skoči na vsebino

NOVICA

Oderuški krediti

Glede na to, da prihaja čas obdarovanj in ljudje potrebujejo denar, se včasih za le-tega obrnejo na različna podjetja, ki ponujajo kredite tudi osebam, ki pri banki zaradi nezadostnega kritja takšnega kredita ne bi dobile oziroma nimajo drugih sredstev, s katerimi bi lahko takšen kredit zavarovale. Nedavno smo se na Tržnem inšpektoratu RS srečali s primerom kreditnih pogodb, katerih rok vračila po pogodbo je bil en (1) mesec, potrošniki pa so zaradi finančne stiske kredit vračali v več obrokih in pri tem pa utrpeli dodatne stroške. Za sklepanje takšnih potrošniških  kreditov je potrebno dovoljenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pri čemer ga to podjetje ni imelo. V nadaljevanju navajamo dva konkretna primera:

 

- Podjetje je s potrošnikom sklenilo pogodbo za kredit v višini 400 EUR, z rokom vračila en (1) mesec. Zaradi nezmožnosti vračila v enem (1) mesecu, je potrošnik kredit vrnil v petih (5) mesecih, pri čemer je dolg skupaj z vsemi stroški narasel na 720 EUR V posojilni pogodbi je bila navedena efektivna obrestna mera (EOM) v višini 98,39 %, dejanski EOM ob upoštevanju vračila v petih (5) obrokih, pa je znašal 1.334,25,%. V kolikor bi podjetje s potrošnikom sklenilo pogodbo z dobo vračila pet (5) mesecev in bi pri tem upoštevalo zakonsko dopustni EOM, ki je ob sklenitvi pogodbe znašal 52,20 %, bi potrošnik vrnil zgolj 443,75 EUR.

 

- Podjetje je s potrošnikom sklenilo pogodbo za kredit v višini 700 EUR, z rokom vračila en (1) mesec. Zaradi nezmožnosti vračila v enem (1) mesecu, je potrošnik kredit vrnil v šestih (6) mesecih, pri čemer je dolg skupaj z vsemi stroški narasel na 1.100 EUR. V posojilni pogodbi je bila navedena efektivna obrestna mera (EOM) v višini 48,18 %, dejanski EOM ob upoštevanju vračila v šestih (6) obrokov, pa je znašal 337,88 %. V kolikor bi podjetje s potrošnikom sklenilo pogodbo z dobo vračila šest (6) mesecev in bi pri tem upoštevalo zakonsko dopustni EOM, ki je ob sklenitvi pogodbe znašal 52,20 %, bi potrošnik vrnil zgolj 789,84 EUR.

 

Glede na navedeno potrošnikom odsvetujemo sklepanje potrošniških kreditnih pogodb pri podjetjih, ki za opravljanje potrošniškega kreditiranja nimajo dovoljenja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Podjetja, ki takšno dovoljenje imajo, se izkazujejo z ustrezno nalepko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki se nahaja na vhodu v poslovi prostor oziroma na vidnem mestu v samem poslovnem prostoru. Predhodno lahko potrošniki informacijo o tem ali določeno podjetje razpolaga z ustreznim dovoljenjem ali ne preverijo tudi v Registru dajalcev kreditov, ki je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_varstvo_potrosnikov_in_konkurence/potrosnisko_kreditiranje ). V kolikor se potrošniki srečajo s kreditodajalci, ki takšnega dovoljenja nimajo, pa kljub temu ponujajo potrošniške kredite jih vabimo, da s tem seznanijo Tržni inšpektorat RS, in sicer na naslov Dunajska 160, 1000 Ljubljana oziroma po elektronski pošti na naslov gp.tirs@gov.si.