Skoči na vsebino

NOVICA

Varno v poletje

 

Bliža se čas poletja, dopustov in s tem povezanimi potovanji, obiski bazenov, morja in jezer. Da bi tudi to poletje zaključili varno in z lepimi spomini, je treba pravočasno poskrbeti za vse, kar se na to nanaša.

 

Pri potovanjih se je potrebno vprašati, kam, s kom in kako. V kolikor se odločate za počitnice preko turističnih agencij, preverite, da ste dobili vse potrebne in pravilne informacije kot jih opredeljuje tudi Zakon o varstvu potrošnikov. Pred odločitvijo o potovanju v druge države je potrebno preveriti tudi morebitne potrebne potovalne dokumente (veljavnost potnega lista, vizumi …), varnostne razmere v državi potovanja, kulturo, kategorizacijo nastanitvenih obratov ipd. V kolikor potujete z agencijo, se na kraju samem v primeru težav obrnite na njihovega predstavnika.

 

V vročih poletnih dneh se radi zatečemo tudi na morje in jezera, pri čemer pri uporabi raznih napihljivih pripomočkov za učenje plavanja in prosti čas upoštevajte navodila proizvajalca. Tržni inšpektorat RS je 28. in 29. maja 2018 v prodajalnah na drobno izvajal administrativno obliko inšpekcijskega nadzora proizvodov, ki so namenjeni učenju plavanja in proizvodov za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej. To so rokavčki, plavajoči sedeži za učenje plavanja do 3 let starosti, blazine za prosti čas ter čolne dolžine od 1,2 m do 2,5 m.  Skupno je bilo opravljenih 46 inšpekcijski nadzorov in pregledanih 61 rokavčkov za učenje plavanja, 14 blazin za prosti čas, 9 plavajočih sedežev in 2 čolna. Nepravilnosti so bile ugotovljene pri enajstih rokavčkih, petih blazinah za prosti čas, treh plavajočih sedežih in pri obeh čolnih in sicer glede odsotnih informacij pri označevanju z opozorili ali odsotnih informacij v slovenskem jeziku.

 

Ugotovljene nepravilnosti so zavezanci takoj odpravili, v primerih, ko pa tega ni bilo mogoče takoj storiti, so posamezne proizvode do odprave nepravilnosti umaknili iz prodaje.

 

V nadaljevanju podajamo nekaj informacij za proizvode, ki so bili predmet nadzora. Pri tem bi želeli bi opozoriti vse starše in skrbnike otrok ter odrasle uporabnike teh proizvodov, da kljub temu, da proizvodi izpolnjujejo predpisane zahteve, ti ne nudijo zaščite pred utopitvijo. Zato je potrebno, da starši pazijo na otroke oziroma da so pod stalnim nadzorom v času uporabe napihljivih pripomočkov za uporabo v vodi in na njej.

 

S strani Tržnega inšpektorata RS vam želimo mirno in varno poletje.

 

 

ROKAVČKI

 

Rokavčki morajo biti označeni po zahtevah standarda SIST EN 13138-1 z blagovno znamko, tipom oziroma modelom, oznako CE, št. standarda, navedena mora biti ustrezna masa telesa, ki je primerna za uporabo in starost, navedbo, da se mora uporabljati oba rokavčka. Prav tako morajo rokavčki imeti navedeno »opozorilo« in navedbo, da ne nudi zaščite pred utopitvijo, da se morajo vedno napolniti vse zračne komore, da morajo biti uporabniki rokavčkov vedno pod stalnim nadzorom ter da se rokavčki uporabljajo samo na nadlakti.

 

Vse označbe so lahko označene z besedo ali z grafičnimi simboli, ki so primeroma prikazani.

 

 

 

PLAVAJOČI SEDEŽI ZA OTROKE DO 3 LET

 

Plavajoči sedeži morajo biti označeni po standardu SIST EN 13138-3 z blagovno znamko, tipom oziroma modelom, navedbo, da ni vodna igrača in številko standarda. Prav tako morajo imeti plavajoči sedeži navedeno »opozorilo«, da se proizvod lahko prevrne, da ne nudi zaščite pred utopitvijo, da se morajo vedno napolniti vse zračne komore, da morajo biti uporabniki plavajočega sedeža vedno pod stalnim nadzorom oziroma se mora nadzirati v nepodrednem dosegu plavajočega sedeža. Plavajoči sedeži morajo imeti tudi navedeno predvideno težo in starost osebe, za katere je predvidena uporaba, navedeno mora imeti »ne uporabljaj« in dalje v globini, v kateri otrok lahko stoji, v valovih, ki se lomijo, v kopalnih kadeh. Vse označbe so lahko označene z besedo ali z grafičnimi simboli. Plavajoči sedeži morajo imeti tudi navodila za uporabo, kjer je navedeno, kako napihniti vse komore, kako zagotoviti primerno namestitev, kakšno je vzdrževanje in informacije o primernosti pripomočka za predvidenega uporabnika.

 

Vse označbe so lahko označene z besedo ali z grafičnimi simboli, ki so primeroma prikazani.

 

 

 

BLAZINE ZA PROSTI ČAS

 

Blazine za prosti čas in njihova embalaža mora biti označena po standardu SIST EN 15649-3 z blagovno znamko, tipom oziroma modelom, št. standarda in z navedbo »opozorilo«, da ne varuje pred utopitvijo, da je proizvod stabilen oziroma da le ta ni stabilen, omejitev za starost uporabnika, omejitev za uporabo na vetru in vodnem toku, da se morajo vedno napihniti vse zračne komore, samo za plavalce, predvideno št. uporabnikov, največjo nosilnost, navedena mora biti varnostna razdalja od kopnega oziroma da je za uporabo v bazenu.

 

Vse označbe so lahko označene z besedo ali z grafičnimi simboli, ki so primeroma prikazani.

 

 

 

ČOLNI ZA PROSTI ČAS

 

Čolni za prosti čas (dolžine od 1,2 m do 2,5 m) in njihova embalaža mora biti označena po standardu SIST EN 15649-7 z blagovno znamko, tipom oziroma modelom, št. standarda in z navedbo »opozorilo«, da ne varuje pred utopitvijo, naveden mora biti predviden tlak, omejitev za starost uporabnika, omejitev za uporabo na brzicah, na valovih ki se lomijo, vetru in vodnem toku, da se morajo vedno napihniti vse zračne komore, samo za plavalce, predvideno št. uporabnikov, največjo nosilnost, navedena mora biti varnostna razdalja od kopnega ter, da se morajo pred uporabo pregledati navodila za uporabo.

 

Vse označbe so lahko označene z besedo ali z grafičnimi simboli, ki so primeroma prikazani.