Skoči na vsebino

NOVICA

Točke ugodnosti pri nakupu goriva na avtomatskih bencinskih servisih

Na Tržnem inšpektoratu RS smo v zadnjem času prejeli več prijav potrošnikov zaradi točk ugodnosti, ki naj bi jih potrošnik prejel za vsak euro natočenega goriva. Večinoma je šlo za točenje goriva v vrednosti 20,00 EUR, pri čemer se je avtomat samodejno ustavil pri 19,99 EUR in s tem potrošnika prikrajšal za dodatno točko ugodnosti.

 

V okviru nadzora opravljenega s strani Tržnega inšpektorata RS je bilo ugotovljeno, da je postopek nakupa goriva tak, da je najprej potrebno izbrati znesek, v višini katerega se želi natočiti gorivo, nato se le-tega plača in šele za tem se lahko začne s točenjem goriva. Po točenju si lahko tisti potrošniki, ki razpolagajo z ustrezno kartico zvestobe in želijo zapis točk, opravijo še postopek vpisa na kartico. Vsi avtomati so narejeni tako, da se potrošniku dejansko iztoči gorivo v količini, ki ustreza izbranemu znesku, razen kadar potrošnik sam predhodno preneha s točenjem goriva.

 

V zvezi z zaračunavanjem 19,99 evrov, namesto izbranih 20,00 evrov je bilo ugotovljeno, da je to, da se avtomat ustavi pred zaokroženo številko evrov, torej pred 20,00 EUR, posledica cen goriva, ki se po vladni uredbi določijo na tri decimalna mesta natančno. Tako se v posameznih primerih, odvisno od cen goriva, avtomat dejansko ustavi prej, in sicer zaradi zaokrožitve zneska za plačilo na dve decimalni mesti. Temu pa ni vedno tako, saj je odvisno od izbranega zneska oziroma količine ter cene, ki velja v trenutku točenja goriva. S strani družbe, ki upravlja z zadevnimi avtomatskimi bencinskimi servisi je bilo tudi pojasnjeno, da avtomat nikoli ne more iztočiti več kot je izbrani znesek in lahko natoči samo točno izbrani znesek (npr. 20,00 evrov) oziroma znesek za en cent manj (19,99 evrov). Avtomat namreč na podlagi izbranega zneska in znane cene goriva, izračuna maksimalno možno količino za iztok. V kolikor matematična kombinacija (zaokroževanje na dve decimalni mesti) omogoča točenje goriva v točnem znesku, potem bo avtomat toliko tudi iztočil in potrošnik plačal, v nasprotnem primeru, pa se opravi zaokrožitev navzdol (x,99 evrov) in potrošnik plača ustrezno nižji znesek.

 

Družba je še dodatno pojasnila, da v kolikor se potrošniki v zvezi s tem, ker niso prejeli ustreznega števila točk ugodnosti, obrnejo na njih, družba poskrbi, da se je vsakomur administrativno (ročno) pripiše tudi to dodatno točko na kartico ugodnosti.